• Toán & tin

  chương trình ứng dụng

  Giải thích VN: Các chương trình nhằm hoàn thành những công việc cụ thể (như) xử lý từ hoặc quản lý dữ liệu; khác với phần mềm hệ thống dùng để duy trì và tổ chức hệ máy tính, và các chương trình tiện ích nhằm trợ giúp cho bạn trong việc duy trì và tổ chức hệ đó.

  application program exit routine
  thủ tục thoát chương trình ứng dụng
  application program image
  hình ảnh chương trình ứng dụng
  application program major node
  nút chính của chương trình ứng dụng
  application program output limits
  các giới hạn chương trình ứng dụng
  CNM (communicationnetwork management application program)
  chương trình ứng dụng CNM
  CNM (communicationnetwork management application program)
  chương trình ứng dụng quản trị mạng truyền thông
  communication network management application program
  chương trình ứng dụng mạng truyền thông
  primary application program
  chương trình ứng dụng sơ cấp
  secondary application program
  chương trình ứng dụng thứ cấp
  VTAM application program
  chương trình ứng dụng VTAM
  phần mềm ứng dụng

  Giải thích VN: Các chương trình nhằm hoàn thành những công việc cụ thể (như) xử lý từ hoặc quản lý dữ liệu; khác với phần mềm hệ thống dùng để duy trì và tổ chức hệ máy tính, và các chương trình tiện ích nhằm trợ giúp cho bạn trong việc duy trì và tổ chức hệ đó.

  Xây dựng

  dụng trương
  application program interface
  giao diện dụng trương
  trương trình ứng dụng

  Kỹ thuật chung

  chương trình phần mềm

  Kinh tế

  chương trình ứng dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X