• /a:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hộp, hòm, rương
  Ark of the Covenant; Ark of Testimony
  hộp đựng pháp điển (của người Do thái xưa)
  Thuyền lớn
  to lay hands on (to touch) the ark
  báng bổ; bất kính
  you must have come out of the ark
  (thông tục); đùa sao thế, anh ở trên cung trăng rơi xuống đấy à


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X