• (đổi hướng từ Aspiring)
  /əˈspaɪər/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + to, after, at) thiết tha, mong mỏi, khao khát
  this excellent student aspires to become a well-known savant
  cậu sinh viên xuất sắc này ước mong được trở thành một nhà bác học nổi tiếng
  their company aspires after world-wide celebrity
  công ty của họ khao khát muốn được nổi tiếng trên khắp thế giới

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X