• Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) dây chuyền lắp ráp

  Xây dựng

  đường lắp ráp

  Kỹ thuật chung

  dây chuyền lắp ráp
  assembly-line balancing
  sự cân bằng dây chuyền lắp ráp
  progressive assembly line
  dây chuyền lắp ráp liên tục
  đường tập hợp / đường lắp ráp

  Giải thích EN: A production process in which the production stages are arranged in sequential order, with unfinished items moving "along the line" through each production stage. Giải thích VN: Một quá trình sản xuất trong đó các công đoạn sản xuất được sắp xếp theo trật tự liên tiếp nhau, với các sản phẩm chưa hoàn thành di chuyển "dọc theo đường thẳng" qua mỗi giai đoạn.

  hệ thống dây chuyền

  Cơ - Điện tử

  Dây truyền lắp ráp

  Kinh tế

  dây chuyền lắp ráp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X