• Cơ khí & công trình

  bộ khống chế tự động

  Toán & tin

  mạch điều khiển tự động

  Đo lường & điều khiển

  bộ điều khiển tự động

  Giải thích EN: An instrument that continuously measures the value of a variable quantity or condition and automatically takes action to correct any deviation from a preprogrammed value. Thus, automatic control (system). Giải thích VN: Thiết bị liên tục đo giá trị của sô lượng hay điều kiện biến thiên, và tự động điều chỉnh độ lệch so với một giá trị cho trước. Xem thêm phần (Hệ thống) điều khiển tự động.

  Điện lạnh

  hiệu chỉnh tự động

  Kỹ thuật chung

  bộ điều chỉnh tự động
  điều chỉnh tự động
  điều khiển tự động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X