• /´filit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây băng, dải lụa (để buộc đầu)
  (y học) băng (để buộc bó vết thương)
  (kiến trúc) đường chỉ vòng
  Đường gân, đường gờ (trên bìa sách...)
  Thịt bê cuốn, thịt bò cuốn, cá lạng cuốn
  Khúc cá to
  ( số nhiều) lườn (ngựa, bò...)

  Ngoại động từ

  Buộc bằng dây băng
  Trang trí bằng đường chỉ vòng
  Róc xương và lạng (thịt, cá...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) băng giải

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Góc lượn, nẹp gờ, mối hàn, đường gờ, dây băng

  Cơ khí & công trình

  mặt lượn

  Giải thích EN: A concave surface that lies between two intersecting surfaces meeting at an angle.

  Giải thích VN: Là bề mặt lõm nằm giữa hai mặt giao nhau ở một góc.

  Xây dựng

  chân góc
  nẹp bờ
  mối ốp
  tấm gỗ trang trí

  Giải thích EN: Generally, a narrow, flat band of wood between two moldings or two flutes in a wood member.

  Giải thích VN: Nghĩa chung, một dải gỗ mỏng, hẹp giữa các chi tiết hay rãnh trang trí trên một chi tiết gỗ.

  Kỹ thuật chung

  băng
  nan
  nẹp viền
  dải
  đắp
  đường chỉ vòng
  đường gân
  đường gờ
  arris fillet
  đường gờ uốn
  back fillet
  đường gờ sau
  suck fillet mold
  đường gờ chỉ lõm (ở tường, cột)
  đường hàn góc
  longitudinal fillet weld
  đường hàn góc theo phương dọc
  oblique fillet weld
  đường hàn góc nghiêng
  đường viền

  Giải thích EN: A narrow flat band between two moldings or between two flutes on an Ionic or Corinthian column.

  Giải thích VN: Một dải mỏng, hẹp giữa hai dải trang trí hoặc hai rãnh trên một cột xây theo kiến trúc Ionic hoặc Hy lạp.

  đường xoi
  giải
  góc lượn
  fillet angle
  góc lượn tròn
  mối hàn
  rãnh tròn
  root fillet
  rãnh tròn ở gốc
  thanh nẹp
  tia nước
  ván lát
  ván ốp

  Kinh tế

  róc xương
  thịt thăn
  blocks of fillet
  tảng thịt thăn
  frozen fillet blocks
  tảng thịt thăn lạnh đông
  thịt bò cuốn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X