• /,pjuərifi'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm sạch, sự lọc trong, sự tinh chế
  Sự rửa tội
  (tôn giáo) lễ tẩy uế (đàn bà sau khi đẻ)
  The Purification of the Virgin Mary
  lễ tẩy uế của Đức mẹ Ma-ri

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự thông sạch

  Xây dựng

  sự lọc trong (nước)

  Kỹ thuật chung

  sự làm trong
  sewage purification
  sự làm trong nước thải
  water purification
  sự làm trong nước
  sự làm sạch
  air purification
  sự làm sạch không khí
  complete purification
  sự làm sạch hoàn toàn
  final purification
  sự làm sạch cuối cùng
  gas purification
  sự làm sạch khí
  liquid purification
  sự làm sạch chất lỏng
  purification of sewage
  sự làm sạch nước bẩn
  secondary sewage purification
  sự làm sạch thêm
  sewage purification
  sự làm sạch nước thải
  supplementary purification
  sự làm sạch bổ sung
  wastewater purification
  sự làm sạch nước thải
  water purification
  sự làm sạch nước
  sự lọc
  sự lọc sạch
  sự tinh chế
  chemical purification
  sự tinh chế hóa học
  dry purification
  sự tinh chế khô
  gas purification
  sự tinh chế khí
  sự tinh lọc (chất lỏng)

  Kinh tế

  sự làm sạch
  biological purification
  sự làm sạch sinh học
  centrifugal purification
  sự làm sạch bằng ly tâm
  sự làm trong
  sự tinh luyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X