• Xây dựng

    thanh gạt vữa cơ bản

    Giải thích EN: 1. a piece of plaster, wood, or metal used as a level guide in pouring a concrete slab.a piece of plaster, wood, or metal used as a level guide in pouring a concrete slab.2. a board or metal strip that is dragged across freshly poured concrete in order to set the proper level.a board or metal strip that is dragged across freshly poured concrete in order to set the proper level. Giải thích VN: 1. Một thanh vữa, gỗ hoặc kim loại được sử dụng như một thước đo trong việc đổ bê tông///2. Một tấm hoặc một dây kim loại được kéo dọc theo một tấm bê tông mới đổ để định mức.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X