• (đổi hướng từ Knees)
  /ni:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầu gối
  up to one's knee
  đến tận đầu gối
  Chỗ đầu gối quần
  the trousers bulge at the knees
  quần phồng ra ở chỗ đầu gối
  (kỹ thuật) khuỷu, khớp xoay
  Chân quỳ hình thước thợ ( (cũng) knee bracket); thanh (sắt, gỗ) uốn gãy góc

  Ngoại động từ

  Hích bằng đầu gối, đụng bằng đầu gối
  Làm chắc (khung...) bằng sắt thước thợ
  (thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối

  Cấu trúc từ

  to bend the knee to somebody
  quỳ gối trước ai
  to bow the knee before somebody
  chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào
  to bring someone to his knees
  bắt ai phải quỳ gối, bắt ai phải đầu hàng
  To get off one's knees
  Đứng dậy (sau khi quỳ)
  to give (offer) a knee to somebody
  giúp đỡ ai, phụ tá ai
  (thể dục,thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu
  to go on one's knees
  quỳ gối
  to go on one's knees to somebody
  quỳ gối trước ai, quỵ luỵ ai, van nài ai i
  on one's knees
  quỳ gối, quỵ luỵ, van nài, hạ mìnhh
  it is on the knees of the gods
  còn chưa rõ, chưa biết, chưa chắc chắn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đầu gối, khuỷu, khớp, ke, ke khung, chỗ uốn

  Cơ khí & công trình

  ke khung
  giá côngxon

  Xây dựng

  điểm uốn gập

  Y học

  khớp gối
  heel-knee test
  thử nghiệm gót chân - khớp gối
  interosseous ligament of knee
  dây chằng bắt chéo khớp gối
  lateral ligament of knee
  dây chằng ngoài khớp gối
  lateral meniscus of knee joint
  sụn bên khớp gối
  medial meniscus of knee joint
  sụn trong khớp gối
  oblique ligament of knee
  dây chằng chéo khớp gối

  Điện lạnh

  chỗ gập

  Kỹ thuật chung

  chỗ uốn
  khớp quay
  khúc cong
  khuỷu
  beam knee
  khuỷu dầm (đóng tàu)
  knee (-toggle) lever
  đòn (bẩy) khuỷu
  knee bend
  khuỷu ống
  knee bend
  ống khuỷu
  knee brace
  khuỷu giằng
  knee brace
  thanh giằng khuỷu
  knee bracket plate
  tấm giằng khuỷu
  knee clamp
  khuỷu kẹp
  knee fold
  nép khuỷu
  knee fold
  nếp uốn dạng khuỷu
  knee fold
  nếp uốn khuỷu
  knee joint
  khớp khuỷu
  knee of a curve
  khuỷu gấp của đường cong
  knee-pipe
  ống khuỷu
  pipe knee
  khuỷu ống
  khuỷu nối ống
  khuỷu ống
  độ cong
  giá công xôn
  giá đỡ
  góc
  gối
  ống cút
  ống góp
  ống khuỷu
  thanh chống xiên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  geniculate , patellar
  verb
  geniculate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X