• (đổi hướng từ Befuddling)
  /bi´fʌdl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm ngớ ngẩn, làm đần độn, làm mụ đi

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  clear up , explain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X