• /di’strækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm xao lãng, làm lãng đi, làm đãng trí
  to distract someone's attention from more important matters
  làm cho ai lãng đi không chú ý đến những vấn đề quan trọng hơn
  Làm rối bời, làm rối trí

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X