• /tresl/

  Thông dụng

  Cách viết khác tressel

  Danh từ

  Bộ ngựa, bộ chân, mễ, niễng (để kê ván, kê phản..)
  Trụ (cầu) (như) trestle-work
  Giá đỡ
  Giàn khung
  Giàn giáo

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Giá đỡ, trụ cầu, giàn khung, giàn giáo

  Giá đỡ, trụ cầu, giàn khung, giàn giáo

  Xây dựng

  cầu cạn (tựa lên những trụ gỗ dạng khung)
  mễ (để kê bàn thợ mộc)

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bộ niễng (để kê ván…)

  Giải thích EN: A portable support with legs that open up diagonally.

  Giải thích VN: Một trụ đỡ di động với các chân được mở theo đường chéo.

  cầu cạn
  giá đỡ
  giá kê
  giàn giáo

  Giải thích EN: A series of short bridge spans that are supported by a braced tower, used for railroad or road crossings.

  Giải thích VN: Một chuỗi các nhịp cầu ngắn được đỡ bởi một tháp có các thanh giằng, được dùng cho những điểm giao đường bộ hay đường ray.

  trestle shore
  cột giàn giáo
  giàn búa
  giàn khung

  Giải thích EN: A timber, reinforced concrete, or steel structure, usually consisting of many short spans, used to support a temporary or permanent bridge.

  Giải thích VN: Một cấu trúc thép, bê tông cốt thép, hay gỗ, thường bao gồm nhiều nhịp ngắn, được dùng để chống đỡ một cây cầu tạm thời hay lâu dài.

  trestle shore
  cột giàn khung
  trụ cầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X