• Toán & tin

  hệ thống nhị phân

  Y học

  hệ đôi, hệ hai thành phần

  Điện lạnh

  hệ đôi
  hệ hai thành phần

  Kỹ thuật chung

  hệ nhị phân

  Giải thích EN: Any system involving only two main components, such as 0 and 1 or yes and no.. Giải thích VN: Hệ thống chỉ bao gồm 2 thành phần, ví dụ như 0 và 1 hay có và không.

  Kinh tế

  hệ nhị phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X