• /´blæk¸meil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hăm doạ để tống tiền
  Tiền lấy được do hăm doạ

  Ngoại động từ

  Hăm doạ để làm tiền
  Tống tiền

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự (hăm dọa để) tống tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X