• /´bli:tʃiη/

  Xây dựng

  sự tẩy trắng

  Giải thích EN: A preparatory treatment for wood to remove exposure stains or to balance color variations before staining or varnishing. Giải thích VN: Một phương pháp xử lý gỗ để làm giảm khả năng biến màu hoặc để cân bằng màu trước khi nhuộm hoặc đánh bóng.

  bleaching of clinker
  sự tẩy trắng clinke

  Kỹ thuật chung

  sự biến trắng
  sự khử màu
  sự làm mất màu
  tẩy trắng
  bleaching agent
  chất tẩy trắng
  bleaching chest
  hộp tẩy trắng
  bleaching clay
  đất sét tẩy trắng
  bleaching clay
  sét tẩy trắng
  bleaching liquor
  dung dịch tẩy trắng
  bleaching of clinker
  sự tẩy trắng clinke
  bleaching powder
  bột tẩy trắng
  clay bleaching
  tẩy trắng sét
  degree of bleaching
  độ tẩy trắng
  natural bleaching
  tẩy trắng tự nhiên

  Kinh tế

  sự làm mất màu
  sự làm trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X