• /slau/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũng bùn, đầm lầy, bãi lầy (như) slew
  Vũng nước mưa, vũng nước tuyết (ở miền Tây Canada)
  Sự sa đoạ; sự thất vọng
  the Slough of Despond
  sự sa đoạ vào vòng tội lỗi

  Danh từ

  Vảy kết; xác rắn lột
  (y học) vảy kết; vết mục, mảng mục
  (nghĩa bóng) thói xấu đã bỏ được

  Nội động từ

  Tróc da, lột xác
  (y học) ( (thường) + off, away) tróc ra (vảy kết; vết mục, mảng mục)

  Ngoại động từ

  Lột (da, xác...)
  snake sloughs its skin
  rắn lột xác
  ( (thường) + off, away) bỏ, vứt bỏ
  to slough off
  bỏ một thói xấu; (đánh bài) chui (một quân bài xấu)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự sụt mái dốc
  vũng bùn

  Y học

  mảng mô hoại tử

  Kỹ thuật chung

  bùn, mùn

  Giải thích EN: Earth material that crumbles off the sides of a mine working or drill hole. Also, SLUFF.

  Giải thích VN: Lớp đất vỡ ra khỏi bề mặt mỏ hoặc lỗ khoan.

  chỗ lầy
  đầm lầy
  bãi lầy
  bãi than bùn
  sự sụt đất
  sự trượt
  vũng lầy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X