• /bɔp/

  Thông dụng

  Danh từ
  Điệu nhạc pop
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cú đấm
  Nội động từ
  to go bopping
  nhảy điệu pop
  Ngoại động từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đấm nện
  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bash , catch , clout , knock , pop , slam , slog , slug , smash , smite , sock , strike , swat , thwack , whack , wham , whop
  noun
  bang , clout , crack , hit , lick , pound , slug , sock , swat , thwack , welt , whack , wham , whop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X