• /ig´zɔ:stid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã rút hết không khí (bóng đèn...)
  Kiệt sức, mệt lử
  Bạc màu (đất)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đã cạn thải

  Kỹ thuật chung

  cạn kiệt
  đã kiệt
  rỗng

  Kinh tế

  đã cạn
  đã dùng hết (kim ngạch các phiếu khoán)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X