• /´bridʒiη/

  Toán & tin

  cài đặt cầu nối

  Xây dựng

  giàn đỡ vật liệu
  sự bắc cầu

  Giải thích EN: 1. a method of supporting and holding in place the joists in a roof or floor by setting short crosswise braces between them.a method of supporting and holding in place the joists in a roof or floor by setting short crosswise braces between them.2. the wooden braces used in such an arrangement.the wooden braces used in such an arrangement. Giải thích VN: 1. Một phương pháp đỡ và giữ các dầm mái hoặc sàn cố định bằng cách sử dụng các thanh giằng chéo để giằng chúng với nhau///2. Các thanh giằng gỗ được giằng với nhau.

  sự lắp giằng
  thanh chống giằng

  Điện

  nối bắc cầu

  Giải thích VN: Sự nối mạch rẽ, một mạch song song với một mạch khác.

  Điện lạnh

  sự nối kiểu cầu

  Điện

  sự nối rẽ

  Giải thích VN: Sự nối mạch rẽ, một mạch song song với một mạch khác.

  Kỹ thuật chung

  giàn giáo
  bắc cầu
  sự xây dựng cầu
  thanh giằng chống

  Địa chất

  chèn chặt một đoạn lỗ khoan bừng đá rời hoặc đất dẻo…

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X