• /broutʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xiên (để nướng thịt)
  Chỏm nhọn nhà thờ
  (kỹ thuật) mũi doa, dao doa, dao chuốt, dao khoét lỗ

  Ngoại động từ

  Đục lỗ, khoan
  Mở (thùng rượu...), khui (một kiện bông, một hòm thực phẩm...)
  Bắt đầu (cuộc thảo luận...); đề cập (một vấn đề...)
  (kỹ thuật) doa, chuốt
  (ngành mỏ) bắt đầu khai
  (hàng hải) quay (thuyền) về phía sóng và gió

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dao chuốt, mũi doa, cái đột, gia công bằng dao chuốt, chuốt lỗ

  Cơ khí & công trình

  chuốt (lỗ)
  chuốt (lỗ) doa
  mũi khoan nòng súng

  Giao thông & vận tải

  quay đột ngột
  broach to
  quay đột ngột (thuyền buồm)

  Toán & tin

  đồ khoan

  Xây dựng

  cái khoét lỗ (ổ khóa)
  chỏm nhọn nhà thờ
  đồ khoan lỗ
  sự hình thành tháp nhọn từ tháp vuông

  Giải thích EN: Any of four short, sloping pyramidal members that form the transition from a square tower to a broach spire.

  Giải thích VN: Chỉ bất kỳ một trong 4 cạnh hình chóp, dốc nhỏ nào của tháp hình chóp được hình thành từ sự chuyển tiếp từ tháp vuông.

  vật trang trí nhọn

  Kỹ thuật chung

  cái đột
  cái xiên
  khoan
  dao chuốt
  five-sided broach
  dao chuốt năm lưỡi
  helical broach
  dao chuốt xoắn
  internal broach
  dao chuốt ép
  internal broach
  dao chuốt trong
  keyway broach
  dao chuốt rãnh then
  pull broach
  dao chuốt kéo
  spine broach
  dao chuốt rãnh then
  surface broach
  dao chuốt bề mặt
  dao chuốt ép
  dao chuốt trong
  doa
  giũa
  broach file
  giũa mỹ nghệ
  broach file
  giũa nhỏ
  mũi doa
  mũi khoan

  Kinh tế

  cái xiên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X