• /´brau¸bi:t/

  Thông dụng

  Động từ

  Hăm doạ
  to browbeat someone into doing something
  hăm doạ ai để buộc họ làm gì

  Hình Thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X