• /ˈfraɪtn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm hoảng sợ, làm sợ
  to frighten somebody into doing something
  làm cho ai sợ mà phải làm việc gì
  to frighten somebody out of doing something
  làm cho ai sợ mà thôi không làm việc gì
  to frighten somebody into submission
  làm cho ai sợ mà phải quy phục
  to frighten sb to death/out of his wits
  o frighten the life out of sb
  to frighten the living daylights out of sb
  o frighten sb/sth away/off
  Gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm hoảng sợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X