• /brauz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cành non, chồi non
  Sự gặm (cành non, chồi non)

  Ngoại động từ

  Cho (súc vật) gặm (cành non, chồi non)

  Nội động từ

  Gặm (cành non, chồi non)
  (nghĩa bóng) đọc lướt qua, xem lướt qua, đọc bỏ quãng (một cuốn sách)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  duyệt

  Giải thích VN: Dùng hộp hội thoại hoặc hộp danh sách để tìm một tài liệu. Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, duyệt qua là thao tác dùng hộp hội thoại hoặc hộp danh sách để tìm một bản ghi dữ liệu.

  browse by page
  duyệt theo đề mục
  browse display
  duyệt theo trang
  browse mode
  thành phần duyệt qua
  duyệt qua

  Giải thích VN: Dùng hộp hội thoại hoặc hộp danh sách để tìm một tài liệu. Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, duyệt qua là thao tác dùng hộp hội thoại hoặc hộp danh sách để tìm một bản ghi dữ liệu.

  browse mode
  thành phần duyệt qua

  Kỹ thuật chung

  cuộn
  đọc lướt
  quét
  truy tìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X