• /¸ʌnək´septəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể chấp nhận, không tán thành, không tha thứ; không chịu nổi
  unacceptable conditions
  những điều kiện không thể chấp nhận được
  unacceptable solutions
  những giải pháp không thể chấp nhận được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không chấp nhận được
  không thể nghiệm thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X