• /´tʃæmfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt vạt cạnh (gỗ, đá)
  Đường xoi (cột)

  Ngoại động từ

  Vạt cạnh (gỗ đá)
  Xoi đường (cột)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mặt vát, góc lượn, rãnh xoi, vát (cạnh, góc), xoi (rãnh)

  Xây dựng

  cạnh vạt
  làm vát góc
  sửa mép

  Kỹ thuật chung

  cạnh vát
  chamfer angle
  cạnh vạt
  hướng nghiêng
  đường xoi
  làm vát cạnh
  góc lượn
  chamfer stencil
  cái tạo góc lượn
  mặt nghiêng
  mặt vát, góc lượn

  Giải thích EN: 1. a beveled edge or corner.a beveled edge or corner.2. a groove cut into wood or other materials.a groove cut into wood or other materials.3. the angle between a beveled surface and the axis of a milling cutter.the angle between a beveled surface and the axis of a milling cutter. Giải thích VN: 1. Mặt vát hoặc góc lượn. 2. Rãnh cắt trên gỗ hoặc các chất liệu khác. 3. Góc giữa bề mặt vát và trục của máy phay.

  mặt vát
  mép cắt vát
  mép vát
  rãnh
  chamfer edge
  rãnh dẫn
  chamfer stop
  cữ chặn ranh xoi
  hollow chamfer
  rãnh xoi (tròn)
  tool flank chamfer
  rãnh xoi mặt sau dao
  rãnh xoi
  chamfer stop
  cữ chặn ranh xoi
  hollow chamfer
  rãnh xoi (tròn)
  tool flank chamfer
  rãnh xoi mặt sau dao
  vát cạnh
  chamfer (bevel)
  phần vạt cạnh góc
  chamfer strips
  các dải vát cạnh
  vạt cạnh
  chamfer (bevel)
  phần vạt cạnh góc
  chamfer strips
  các dải vát cạnh
  vát góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X