• /gru:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường xoi, đường rãnh (đục trên tấm ván; trên đĩa hát...), đường rạch khía (trong nòng súng...)
  Nếp sống đều đều, thói quen, thói cũ, đường mòn
  to get into a groove
  sống theo nếp sống đều đều; theo thói cũ, theo vết xe cũ
  to move (run) in a groove
  chạy đều đều, cứ tiến hành đều đều theo con đường mòn không thay đổi
  in the groove
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trơn tru, thông đồng, bén gót

  Ngoại động từ

  Xoi rãnh, khía cạnh
  a mountain side grooved by the torrents
  sườn núi bị những thác nước xói thành khe
  to groove a board
  bào xoi một tấm ván

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khe, rãnh, đường xoi, máng, khía, lòng khuôn,rãnh cán, (v) tạo rãnh, xoi rãnh

  Cơ khí & công trình

  khe dài
  đường xói

  Xây dựng

  đường soi, đường rãnh

  Giải thích EN: A long, narrow indentation along a surface; specific uses include: the cut in a board made to attach to the tongue of another board..

  Giải thích VN: Đường lõm dài và hẹp dọc bề mặt; cách sử dụng cụ thể bao gồm: đường lõm trên một tấm ván để láp mộng của một tấm ván khác vào.

  rãnh puli

  Y học

  rãnh, khe, máng

  Kỹ thuật chung

  kẽ
  khe
  khe lắp ráp
  khía
  edge with a groove
  khía rãnh
  glacial groove
  khía băng
  nếp gấp
  nếp uốn
  ngấn
  đào hào
  đào kênh
  đào rãnh
  đường bào soi
  đường khe
  đường rãnh
  wall groove
  đường rãnh của tường
  đường rãnh lắp
  đường soi
  đường xoi
  groove joint
  mối nối đường xoi
  lõm
  lòng khuôn
  lòng máng
  groove cutting
  sự cắt rãnh lòng máng
  groove cutting
  sự đục lòng máng
  groove tile
  ngói lòng máng
  round groove
  rãnh tròn (lòng máng)
  luống
  gấp (mép)
  hào
  máng nhỏ
  rãnh
  auricular groove
  rãnh trước tai
  blank groove
  rãnh trống
  box groove
  rãnh cán kín
  branchial groove
  rãnh mang
  catching groove
  rãnh bắt (cứu kẹt)
  circular groove
  rãnh tròn
  concentric groove
  rãnh dẫn ra
  concentric groove
  rãnh đồng tâm
  dam groove
  rãnh phai (của đập)
  deep-groove ball thrust bearing
  ổ bị chặn rãnh sâu
  deep-groove ball vearing
  ổ bị rãnh sâu
  drip groove
  rãnh nhỏ giọt
  edge with a groove
  khía rãnh
  embossed-groove recording
  sự ghi rãnh dập nổi
  ethmoidal groove
  rãnh sàng
  finishing groove
  rãnh hoàn thiện
  flash groove
  rãnh rìa//
  gas groove
  rãnh khí
  gate groove
  rãnh cửa (cống)
  gate groove
  rãnh cửa van
  groove and tongue
  mộng rìa và rãnh rìa
  groove angle
  góc nghiêng của rãnh cắt
  groove angle
  góc rãnh
  groove cross-grooved
  cam rãnh
  groove cutting
  sự cắt rãnh lòng máng
  groove end
  đầu có rãnh xoi
  groove face
  mặt rãnh
  groove for sash
  rãnh của cửa sổ trượt
  groove guard
  vỏ che rãnh
  groove joint
  mối nối rãnh
  groove of the talus
  rãnh gót xương sên
  groove shape
  hình dạng rãnh
  groove shape
  dạng rãnh
  groove spacing
  khoảng cách rãnh (đĩa hát)
  groove weld
  hàn rãnh
  groove weld
  mối hàn rãnh
  groove-and-tongue machine
  máy xoi rãnh (mộng gỗ)
  groove-cutting chisel
  đục cắt rãnh
  groove-cutting chisel
  đục xoi rãnh
  groove-cutting machine
  máy cắt rãnh
  helical groove
  rãnh xoắn
  infraorbital groove
  rãnh dưới ổ mắt
  key groove
  rãnh chêm
  key groove
  rãnh chốt
  key groove
  rãnh then
  lead-in groove
  rãnh dẫn
  lead-in groove
  rãnh vào
  lead-out groove
  rãnh dẫn ra
  lead-out groove
  rãnh đồng tâm
  lead-over groove
  rãnh chuyển bài (hát)
  lead-over groove
  rãnh dẫn giữa các lựa chọn
  lock groove
  rãnh hãm
  lock groove
  rành khóa
  locked groove
  rãnh khóa
  longitudinal groove
  rãnh dọc
  longitudinal joint groove former
  máy đục rãnh cho mối nối dọc
  modulated groove
  rãnh đã điều biến
  myloid groove
  rãnh hàm dưới móng
  neural groove
  rãnh thần kinh phôi
  oil groove
  rãnh bôi dầu mỡ
  oil groove
  rãnh dẫn dầu
  oil groove
  rãnh dầu
  oil groove
  rãnh tra dầu
  piston groove
  rãnh quanh đầu pit tông
  piston ring groove
  rãnh vòng găng pittông
  piston ring groove
  rãnh xéc măng (bạc)
  popliteal groove
  rãnh khe
  primitive groove
  rãnh nguyên thủy
  rectangular groove
  rãnh vuông góc
  retaining ring groove
  rãnh cài vòng hãm bánh xe
  rigid deep-groove ball bearing
  ổ bi rãnh sâu cứng
  ring groove
  rãnh vòng
  ring groove cleaner
  cái thông rãnh vòng hãm (pittông)
  round groove
  rãnh tròn (lòng máng)
  round-groove assembly
  nối bằng rãnh tròn
  saw groove
  rãnh cưa
  screw slot (screwslit, screw groove)
  rãnh đầu vít
  seal groove
  rãnh kín
  sealing groove
  rãnh bít kín
  shallow groove
  rãnh nông
  shallow groove
  rãnh phẳng
  single bevel groove weld
  hàn rãnh vát đơn (nghề hàn)
  single-groove
  một rãnh
  spiral groove
  rãnh thần kinh quay
  stop log groove
  rãnh phải (của đập)
  thread groove
  rãnh ren
  tire groove
  rãnh lốp
  tongue-and groove
  mộng rìa và rãnh rìa
  tongue-and-groove joint
  mối ghép mộng lưỡi-rãnh
  tongue-and-groove joint
  mối nối mộng-rãnh
  tympanic groove
  rãnh màng nhĩ
  tyre groove
  rãnh lốp
  unmodulated groove
  rãnh không điều chế
  V-groove
  rãnh hình chữ V
  V-shaped groove
  rãnh hình chữ V
  V-shaped groove assembly
  nối bằng rãnh tam giác
  wall groove
  đường rãnh của tường
  wedge-shaped groove
  rãnh dạng cái nêm
  width of groove
  chiều rộng rãnh
  rãnh cách tử
  rãnh cán
  box groove
  rãnh cán kín
  rãnh cắt
  groove angle
  góc nghiêng của rãnh cắt
  rãnh ngoài
  rãnh nhỏ
  drip groove
  rãnh nhỏ giọt
  rãnh xoi
  groove end
  đầu có rãnh xoi
  vết khấc
  vệt khắc rãnh
  vòng ổ bi

  Kinh tế

  đường rãnh
  đường xoi
  cask groove
  đường xoi trên thùng chứa

  Địa chất

  rãnh (puli), đường xoi, máng nhỏ, rạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X