• /tʃi:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phó mát, bánh phó mát
  Bị bịp

  Nội động từ

  Trớ ra (trẻ con)

  Danh từ (thông tục)

  The cheese thứ thượng hảo hạng, bậc nhất
  these cigars are the real cheese
  xì gà này là loại thượng hảo hạng; xì gà này mới thực là xì gà
  he thinks he is quite the cheese
  nó cứ tưởng nó là bậc nhất

  Ngoại động từ

  to cheese sb off with sth
  làm cho ai chán ngán cái gì

  Cấu trúc từ

  big cheese
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) quan to, chóp bu, nhân vật quan trọng
  to get the cheese
  nếm mùi thất bại
  hard cheese
  (thông tục) sự không may, sự thất bại; hoàn toàn đáng buồn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phôi cán tấm

  Dệt may

  ống sợi trụ

  Hóa học & vật liệu

  phomat

  Kinh tế

  bã ép
  phó mát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X