• Hóa học & vật liệu

    hồi phục đất sét

    Giải thích EN: A method for rejuvenating coarse-grained absorbent clays for reuse, by removing oil from the clay with naphtha, steaming out the excess naphtha, and then removing carbonaceous material by roasting in a stream of air. Giải thích VN: Một phương pháp hồi phục đất sét hấp thu để sử dụng lại, bằng cách dùng napthan chiết dầu ra khỏi đất sét, hấp napthan sau đó lấy vật liệu carbon ra bằng cách đốt trong không khí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X