• /,kɔmpi'lei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biên soạn, sự sưu tập tài liệu
  Tài liệu biên soạn, tài liệu sưu tập
  (tin học) sự biên dịch

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  soạn phẩm

  Kỹ thuật chung

  biên soạn
  sự biên dịch
  batch compilation
  sự biên dịch theo bó
  cross compilation
  sự biên dịch chéo
  independent compilation
  sự biên dịch độc lập
  modular compilation
  sự biên dịch theo khối
  modular compilation
  sự biên dịch theo module
  separate compilation
  sự biên dịch riêng rẽ
  separate compilation
  sự biên dịch tách biệt
  sự dịch mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X