• (đổi hướng từ Garnering)
  /´ga:nə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) vựa thóc, kho thóc

  Ngoại động từ (thơ ca)

  Bỏ vào kho; nộp vào vựa; thu vào kho

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tinh thể

  Kinh tế

  vựa thóc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X