• /,riəlai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thực hiện, sự thực hành
  the realization of one's hopes
  sự thực hiện những hy vọng của mình
  Sự thấy rõ, sự hiểu rõ, sự nhận thức rõ
  no guide, no realization
  không thầy đố mày làm nên
  Sự bán (tài sản, cổ phần...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thực hiện; phếp thể hiện
  realization of a group
  (đại số ) phép thể hiện một nhóm

  Kỹ thuật chung

  sự thực hiện
  realization of capital investments
  sự thực hiện vốn đầu tư

  Kinh tế

  bán tài sản ra tiền mặt
  realization value
  giá trị thanh lý, hiện kim hóa, bán tài sản ra tiền mặt
  hiện kim hóa (tích sản)
  loss on realization of assets
  tổn thất hiện kim hóa tích sản
  sự bán tài sản ra tiền mặt
  sự đổi (chứng khoán) thành tiền mặt (bằng cách đem bán)
  sự hiện kim hóa (tích sản)
  sự thanh lý
  sự thanh lý (sự bán hết hàng hóa trong cửa hàng)
  sự thực hiện
  income realization
  sự thực hiện thu nhập
  realization convention
  quy ước dựa vào sự thực hiện
  sự thực hiện (một kế hoạch)
  việc thực hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X