• /ken/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phạm vi hiểu biết, tầm mắt
  to be beyond (outside) one's ken
  vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết
  to be in one's ken
  trong phạm vi hiểu biết

  Ngoại động từ .kent ( Ê-cốt)

  Nhận ra, nhìn ra
  Biết

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X