• /ˈpɛndɪŋ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chưa quyết định, chưa giải quyết, còn để treo đó; (pháp lý) chưa xử
  pending questions
  những vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết
  a pending case
  một vụ kiện chưa xử
  Sắp xảy ra
  a decision on this matter is pending
  sắp có quyết định về vấn đề này

  Giới từ

  Cho tới khi, trong khi chờ đợi
  pending trial
  trong khi chờ đợi xét xử
  pending the completion of the agreement
  cho đến lúc ký kết bản hiệp định
  pending my return
  trong khi chờ đợi tôi trở về
  Trong lúc, trong quá trình, trong khoảng thời gian
  pending the negotiations
  trong lúc đang thương lượng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chờ
  không kết thúc
  trì hoãn
  uốn cong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X