• /,kɔnsəl'tei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hỏi ý kiến
  Sự tra cứu, sự tham khảo
  Sự bàn bạc, sự thảo luận, sự trao đổi ý kiến, sự hội đàm, sự hội ý
  to hold a consultation
  bàn bạc, thảo luận, hội đàm, hội ý
  (pháp lý) sự hội ý giữa các luật sư
  (y học) sự hội chẩn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự cố vấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X