• /ˌsupərˈfɪʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bề mặt, trên bề mặt; bề ngoài
  Ở bề mặt
  Nông cạn, hời hợt, thiển cận, không kỹ lưỡng, không sâu sắc
  superficial knowledge
  kiến thức nông cạn
  Vuông, (đo) diện tích (đơn vị đo) (như) super

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngoài mặat, bề ngoài, nông cạn

  Xây dựng

  sơ thiển
  thuộc bề mặt

  Y học

  thuộc bề mặt, nông

  Điện lạnh

  trên mặt

  Kỹ thuật chung

  bề ngoài
  ngoài mặt
  mặt ngoài
  superficial electric charge
  diện tích mặt ngoài
  superficial electric-eharge
  diện tích mặt ngoài
  superficial irregularity
  tính bất thường mặt ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X