• /´kauntə¸fɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tường chống

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản chống
  counterfort dam
  đập bản chống
  sườn tăng cứng
  trụ chống

  Giải thích EN: A buttress that stengthens a basement wall against the earth's pressure. Giải thích VN: Một trụ tường củng cố một nền tường dưới tác dụng của lực hút của trái đất.

  counterfort dam
  đập kiểu trụ chống
  counterfort dam
  đập trụ chống
  counterfort retaining wall
  tường chắn đất kiểu trụ chống
  counterfort type power house
  nhà máy thủy điện kiểu trụ chống
  counterfort wall
  tường có trụ chống
  dam with segmental headed counterfort
  đập bê tông trụ chống kiểu Noetali
  dam with segmental headed counterfort
  đập có trụ chống tròn đầu
  tường chống

  Giải thích EN: A cantilevered weight in the form of a pier built on the side of a material, such as a retaining wall, that is to be retained. Giải thích VN: Một khối nhô ra khỏi bề mặt của một cấu trúc giống như một bức tường chắn dựng trên bề mặt của bệ, trụ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X