• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lệnh huỷ bỏ; phản lệnh
  Sự huỷ bỏ đơn đặt hàng

  Ngoại động từ

  Huỷ bỏ, thủ tiêu (mệnh lệnh)
  Huỷ đơn đặt (hàng)
  Triệu về, gọi về

  Hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bãi lệnh
  hạ lệnh đình chỉ
  hồi lại
  hồi lệnh trả tiền
  hủy bỏ
  hủy bỏ (đơn đặt hàng)
  hủy đơn đặt hàng
  ra lệnh thủ tiêu
  ra lệnh triệt hồi
  sự bãi lệnh
  thủ tiêu
  triệt hồi (đơn đặt hàng, quyết định...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X