• /və'liditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) giá trị pháp lý; tính hiệu lực; tính chất hợp lệ
  the validity of a contract
  giá trị pháp lý của một hợp đồng
  Sự có căn cứ vững chắc
  Giá trị
  of poor validity
  ít giá trị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính có hiệu lực

  Y học

  có hiệu lực

  Điện lạnh

  sự đúng đắn

  Điện tử & viễn thông

  tính (có) hiệu lực

  Kỹ thuật chung

  hợp lệ
  tính phù hợp

  Kinh tế

  giá trị pháp lý
  hiệu lực
  date of validity
  ngày có hiệu lực
  duration of validity
  thời hạn có hiệu lực
  extension of validity
  sự kéo dài thời hạn có hiệu lực
  validity dates
  hạn hiệu lực
  tính hợp lệ
  tính hợp pháp
  tính hữu hiệu
  validity check
  sự kiểm tra tính hữu hiệu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  invalidity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X