• Kỹ thuật chung

    đồng hồ đo có kim chạy trái ngược

    Giải thích EN: A device that contains two analog meters with pointers centered at different positions, so that when they cross it displays the value of a few functions of each reading. Giải thích VN: Dụng cụ gồm 2 đồng hộ giống nhau có các kim chỉ theo hướng trái ngược để chúng có thể hiển thị các giá trị của các chức năng khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X