• (đổi hướng từ Cudgels)
  /'kʌdʤəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dùi cui, gậy tày

  Ngoại động từ

  Đánh bằng dùi cui, đánh bằng gậy tày

  Cấu trúc từ

  to take up the cudgels for somebody
  che chở ai, bảo vệ ai
  to cudgel one's brain
  Xem brain


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X