• /¸influ´enʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có ảnh hưởng, có tác dụng
  an influential appeal
  lời kêu gọi có sức thuyết phục
  Có uy thế, có thế lực
  an influential businessman
  một nhà kinh doanh có thế lực


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X