• Thông dụng

  lưỡi dao sắc bén (nghĩa đen)
  vượt xa mọi người khác trong một lãnh vực nào đó (nghĩa bóng)

  Toán & tin

  cạnh bên
  giá đỡ chân

  Xây dựng

  cạch bên
  cạch cắt
  cạnh sắc lưỡi cắt
  chân vát (giếng chìm)
  giá đỡ chân (giếng chìm)

  Kỹ thuật chung

  cạnh cắt
  lưỡi cắt

  Giải thích EN: The edge of the tool that makes contact with the workpiece during a machining operation. Giải thích VN: Lưỡi của dao tiếp xúc với bán thành phẩm trong công đoạn sản xuất.

  active-cutting edge
  lưỡi cắt chính
  active-cutting edge
  lưỡi cắt chủ động
  active-cutting edge
  lưỡi cắt làm việc
  cross drill bit cutting edge
  lưỡi cắt mũi khoan hình chữ thập
  detachable drill bit cutting edge
  lưới cắt mũi khoan
  drill bit cutting edge
  lưỡi cắt mũi khoan
  forged drill bit cutting edge
  lưỡi cắt mũi khoan rèn
  hard metal drill bit cutting edge
  lưỡi cắt mũi khoan kim loại cứng
  major-cutting edge
  lưỡi cắt chính
  major-cutting edge
  lưỡi cắt chủ động
  major-cutting edge
  lưỡi cắt làm việc
  minor cutting edge
  lưỡi cắt phụ
  working cutting edge
  lưới cắt chính
  working cutting edge
  lưỡi cắt chủ động
  working cutting-edge angle
  góc lưỡi cắt làm việc
  working cutting-edge inclination
  độ nghiêng lưỡi cắt làm việc
  working cutting-edge normal plane
  mặt phẳng lưỡi cắt làm việc chuẩn
  working cutting-edge plane
  mặt phẳng lưỡi cắt làm việc
  working major cutting edge
  lưỡi cắt làm việc chính
  working minor cutting edge angle
  góc lưỡi cắt làm việc phụ
  working minor-cutting edge
  lưỡi cắt làm việc phụ
  lưỡi dao
  mép cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X