• (đổi hướng từ Deducing)
  /di´dju:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Suy ra, luận ra, suy luận, suy diễn
  Vạch lại lai lịch nguồn gốc (của người nào...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) suy diễn; kết luận
  deduce from
  suy từ

  Kỹ thuật chung

  kết luận
  suy diễn
  suy ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X