• /di´fensiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính chất bảo vệ, có tính chất phòng thủ, có tính chất chống giữ; để che chở, để bảo vệ, để phòng thủ
  a defensive weapon
  vũ khí để bảo vệ
  defensive warfare
  chiến tranh tự vệ
  to take defensive measures
  có những biện pháp phòng thủ

  Danh từ

  Thế thủ, thế phòng ngự
  to stand (be) on the defensive
  giữ thế thủ, giữ thế phòng ngự
  to act on the defensive
  hành động trong thế phòng ngự

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phòng thủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X