• (đổi hướng từ Delineating)
  /di´lini¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vạch ra, mô tả, phác hoạ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vẽ, mô tả

  Xây dựng

  họa

  Kỹ thuật chung

  mô tả
  vẽ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X