• /etʃ/

  Thông dụng

  Động từ

  Khắc axit

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khắc ăn mòn

  Xây dựng

  khắc mòn

  Điện lạnh

  tẩm thực

  Kỹ thuật chung

  khắc
  acid-etch technique
  kỹ thuật khắc axit
  deep-etch
  khắc sâu
  etch figure
  hình khắc mòn
  flat-bottomed etch pit
  chỗ lõm khắc đáy phẳng
  làm ăn mòn
  ăn mòn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X