• /hɔist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo lên; sự nhấc bổng lên (bằng cần trục...)
  Thang máy
  (kỹ thuật) cần trục; tời

  Ngoại động từ

  Kéo (cờ) lên; nhấc bổng lên (bằng cần trục, tời...)
  to hoist a flag
  kéo cờ lên
  to hoist a sail
  kéo buồm lên

  Cấu trúc từ

  to be hoist with one's own petard
  tự mình rơi vào cạm bẫy của chính mình, gậy ông đập lưng ông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thang máy

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cơ cấu nâng, thiết bị nâng, máy nâng, thang máy, tời, palăng, ròng rọc, (v) nâng, kéo lên

  Cơ khí & công trình

  cẩu

  Vật lý

  tời lên

  Kỹ thuật chung

  cấu nâng
  hoist bridge
  cầu nâng lên hạ xuống
  hoist bridge
  cầu nâng nhấc
  lift hoist
  cơ cấu nâng
  cơ cấu nâng
  kéo lên
  kích lên
  kích nâng
  nâng lên
  hoist bridge
  cầu nâng lên hạ xuống
  máy nâng
  air hoist
  máy nâng khí nén
  air hoist
  máy nâng kiểu khí nén
  blast furnace skip hoist
  máy nâng (ở) đỉnh lò
  cable hoist
  máy nâng kiểu cáp
  cage hoist
  máy nâng kiểu lồng
  chain hoist
  máy nâng xích
  column hoist
  máy nâng tháp
  electric hoist
  máy nâng điện
  emergency stop at end of hoist
  dừng khẩn cấp ở đầu máy nâng
  hoist frame
  giàn máy nâng
  hoist man
  người lái máy nâng
  hoist safety
  phanh hãm máy nâng
  hydraulic hoist
  máy nâng thủy lực
  inclined building hoist
  máy nâng nghiêng trong xây dựng
  material hoist
  máy nâng vật liệu
  mobile hoist
  máy nâng di động
  monomial hoist
  máy nâng kiểu một tay
  motor hoist
  máy nâng tự hành
  plaster hoist
  máy nâng vữa trát
  platform hoist
  máy nâng kiểu sàn
  pneumatic hoist
  máy nâng (dùng) khí nén
  pneumatic hoist
  máy nâng khí nén
  roof tile hoist
  máy nâng ngói
  scraper loader hoist
  máy nâng nạp liệu kiểu cào
  screw hoist
  máy nâng kiểu guồng xoắn
  screw hoist
  máy nâng vít
  tower hoist
  máy năng kiểu tháp
  wagon hoist
  máy nâng toa
  máy nâng chuyển
  máy trục
  auxiliary hoist
  tời phụ (trên máy trục)
  hoist chain
  dây xích máy trục
  palăng
  air hoist
  palăng khí nén
  chain hoist
  palăng dây xích
  chain hoist
  palăng xích
  electric hoist
  palăng điện
  hand hoist
  palăng kéo tay
  hoist chain
  palăng xích
  hoist crane
  cần trục palăng
  motor hoist
  palăng máy
  pneumatic hoist
  palăng khí nén
  palăng cần trục
  ròng rọc
  chain hoist
  hệ ròng rọc xích
  hand hoist
  ròng rọc kéo tay
  sự nâng
  sự nâng lên
  thang máy
  builder's hoist
  thang máy thi công
  hoist room
  buồng cầu thang máy
  plate hoist
  thang máy nhà bếp

  Kinh tế

  cần trục
  thang máy chuyển hàng
  trục tải
  dressing hoist
  trục tải để nâng con thịt

  Địa chất

  máy trục, máy nâng, thang máy, palăng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  boost , heave

  Từ trái nghĩa

  verb
  drop , fall , hold down , lower , push

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X