• /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ , ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bất lợi; thế bất lợi
  to put somebody at a disadvantage
  đặt ai vào thế bất lợi
  Sự thiệt hại, mối tổn thất

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bất lợi
  sự thiệt hại

  Kỹ thuật chung

  nhược điểm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X