• /¸disə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bất tài, sự bất lực
  Sự ốm yếu tàn tật
  (pháp lý) sự không đủ tư cách pháp lý

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bất tài

  Kỹ thuật chung

  bất lực

  Kinh tế

  ốm yếu tàn tật
  sự bất lực
  sự không đủ tư cách (trước pháp luật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X