• /dis´bə:s/

  Thông dụng

  Động từ

  Dốc túi, dốc hầu bao, chi tiêu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chi tiêu
  trả
  trả (tiền, món tiền)
  xuất
  xuất quỹ
  giải ngân

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X